• NHA TRANG SOUVENIR & GIFT

    A Division of New World Logistics JSC

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Mục tiêu lâu dài trong công việc của bạn là gì?

2. Bạn có biết nhân viên bán hàng phải làm những công việc gì không?

3. Theo bạn, nhân viên bán hàng cần phải có những kỹ năng gì?

4. Yếu tố nào là quyết định để đánh giá một nhân viên bán hàng tốt hay không tốt?

5. Bạn đã có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng hay công việc có liên quan chưa? Nếu có thì là gì?

6. Bạn tự nhận thấy điểm yếu của mình khi bán hàng là gì? Bạn đã khắc phục chúng như thế nào?

7. Theo bạn, khách hàng của công ty chúng tôi gồm những đối tượng nào? Cách tiếp cận từng đối tượng mà bạn kể sẽ như nào?

8. Bạn thích bán hàng cho những khách hàng như thế nào? Vì sao?

9. Theo bạn yếu tố nào quyết định đến việc khách hàng chọn mua một sản phẩm?

10. Hãy giới thiệu một sản phẩm cho sẵn đến khách hàng và thuyết phục họ mua ( câu hỏi tình huống)

11. Nếu gặp phải khách hàng khó tính, bạn sẽ xử lý ra sao?

12. Bạn nghĩ rằng công ty có thể cải tiến gì để việc bán hàng trở nên dễ dàng?