• NHA TRANG SOUVENIR & GIFT

    A Division of New World Logistics JSC

Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán: Bằng chuyển khoản; Paypal, COD.

Thông tin chuyển khoản:

Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÂN THẾ GIỚI

Tài khoản sô: 058.1000.752.017 (VNĐ)

                       058.1370.752.204 (USD)

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Nha Trang